1998

by Star Jee

supported by
/
1.
2.
3.
4.
03:58
5.
6.
03:46
7.
8.
9.
10.
11.
12.
01:30
13.
14.
04:28
15.

about

Yéla la fanmi, ça va ? moi ça va.

Alors pour vous aidez, grâce a google, faîtes la traduction des paragraphes suivants, et vous connaitrez l'incroyable aventure de l'album "1998" Alias "Pa ni tan a pèd".

Pour les dédicaces, trop biten pou di pou an di tout. Acheter l'album Woch Goumé à vyé nèg de STAR JEE & EXXOS, ya tout dedans.
A pli ta, EN CHIEN ET ALORS !

HAHA.

THEY ARE MANY MISTAKES, I'M NOT AN ENGLISH NATIVE BUT I DON'T CARE. DON'T EVEN COME TO ME WITH THAT.
THIS IS FROM ME TO YOU. AS A GIFT.

This is my very first album. I made it in 1998, in my PNC's house, Exxòs Mètkakola, during the 1998's summer, the summer of the world cup.

This is raw and uncut Kreyol Hip-hop, i was hungry, and full of concepts. Rhymes hitting hard on Exxos and i beats.

All beats were made with the fabulous Ensonic EPS 16 and an Atari with cubase. All the voices with an Yamaha MT4X tape, (4 multi track recorder) and a Shure SM48.

The process was ill, mad vibes were flowing trough the studio this summer.
Mad shout out to my crew, the one and only KARUKERA CREW.

Big up, Exxòs Mètkakola aka the wishmaster aka "le loup", if J-Dilla is a genius then Exxòs and Phonie are geniuses too.
Big up Tonino and tysmé. Big up la horde noire. Big up BBG.
Blackwarell was in full effect. Big up Tiwony.

credits

released August 30, 1998

Musiques : Star Jee 1, 6, 7, 9, 11; Exxòs 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14.

Paroles : Star Jee excepté les morceaux où il y a des featurings.

Tous les scratch ont été réalisés par Exxòs.

Tiwony apparaît avec son aimable autorisation.
Tysmé, Exxos, BBG aussi.

Producteurs exécutifs : Lm Star Jee pour F.W.I.SONS Production.
Album réalisé et arrangé par : Star Jee & Exxòs.
Enregistré par : Star Jee & Exxòs.
Mixé par Star Jee & Exxòs
Masterisé par Star Jee & Doob 6.
Réalisation pochette: Star Jee & BeeBeez

tags

license

all rights reserved

about

Star Jee Guadeloupe

contact / help

Contact Star Jee

Streaming and
Download help

Track Name: ME NATI feat Exxòs, Tysmé (1998 mix)
ME NATI !



COUPLET 1


( STAR JEE )
Bondyé kréyé la Nati
Pòté “dreadlocks natty”
Fwi, bèl kréati
Fè la Tè anbéli
Simé grenn pou bèl plant pousé
Lésé lè zòm glousé konprann kè yo sé…..mé yo pa.
Lè ou kité matérializm pranw,
Ou ka oubliyé boté a la vi
Ki pa pon dòt koté ki adan la nati,
E « merveilles » a la Vi
Sé kontanplé flè, rivyè é lanmè
Lésé lanmenw planté é konstwi abri
Pou zozyo pé sa chanté.……
Sonjé bon tan lè an tan lontan
Té ni plis kanpag’ ki béton..
« Bon sang »….senten zòt tout dakò épi mwen.
Konbyen ni aksyon rèsponsab ?
Pa konprann di sé on dòt ki ay di sa…
*J ! Militan pou patri ay !
GWADLOUP bèl kon fanm GWADLOUP bèl
Fout GWADLOUP bèl..
Si Wyclef vlé on fanm ayisyen,
An vlé on tè Gwadloupéen
Tan mwen, ta pèp la, TNT Tan Nou Tout !
Pèp Gwadloup pran konsyans,
On sèl nou ni, nou ka rèspèktéy kon la vi
Mwen dézolé dè vwè réalité mè fo ou ni on Patrie..
« Ouvè zyé aw gadé réalité a… »
Près tout moun san fouté, tout moun sé kouté zouk é…
Fè lajan a léta touné, an 4*4, BMW
Ou vlé on krédi, Daewoo ké baw’ li
Ou vlé ni plézi ay 116, la VILLA konpani…
Mé an swaré si a pa an « SoundSystem »
Konbyen son ka palé dè pwoblèm, kilti adan « babylone system » ?
Alò mwen vini vwè, lé fwè é sè,
Ouvè lé kè, mé tout pòt rété fèmé konsi an té on « témoin d’Jéhovah » !
Poutan a pa la Bible an vin préché
Sèl vérité pou mwen sé la Nati ki Bondyé …
E la Nati tèlman bèl, mwen oblijé kwè an Bondyé..

REFRAIN


( EXXOS )
Mè Nati fè tout biten an vi don fen prési,
I pa fé ayen pou ayen, ou pou fè limen plézi
Mè tout koté nonm pasé, limenm fo i détwi
Tout zannimo tout zayann é tout sous dè vi !


COUPLET 2


( EXXOS )
An zayann a méditasyon, an pati adan on big réflèksyon,
Tousa dèstriksyon ja fèt asi la végétasyon !
Léta ka fèy swadizan on misyon, « d’éliminer » tout polisyon
Sé pou sa ni rèstriksyon asi tout « moyen d’action » ? !
Mé pa fann ! Crew annou sé bon détèrminasyon,
On jénérasyon « fin d’siècle », 971 faksyon.
Lèspwi annou konsyan kè nou tout pou pòté latansyon,
Sa ki bon sa ki mové, tout nonm ni on ti nosyon,
Mè a lè, tou sa ki ni valè, ki yo ka priyé plis ki la kwa
Sé on fè’y ! On mòso papyé soti adan tron a on pyébwa… !
Kom kwa, tout trip ka fin pa touné an won !
E nonm ka mandé bondyé padon,
Mè pa ka fè la tè pon don..
Pon sakrifis, pon gout swè,
Dèpi i ké ni bénéfis ay pòtmoné ké ouvè,
Kè ay kouvè anba ròb a « miss artifice »,
On dòt fiy a vis, donk on dòt fis a 666, ou ka vwè?
Sa ki bèl é byen klè, nou tout té enmé bwè
Dlo natirèl a rivyè, bèkté légim é fwi fré…
Mè tou sa i ka sédui limen sé maji a teknoloji
Alò kè mè Nati ni on lo plézi ka gidé lèspwi…
I pa ni ayen a fout ! Tèt ay pli rèd ki la krout térès
E an chak jès, i ka lésé ay a la parès.
Mè syans san konsyans sé fin a limanité,
E pou timoun a dèmen, K.C ké toujou milité .
Pas tout forè tout bwous, sé on sous dè vi, on « puit à oxygène »,
Tout « éco-système » nonm ka détwiy « sans gënes » !
Pas i vlé kontwòl, tousa i pa ka konprann,
Mè souflé on siklonn, vomi on volkan é tout moun an sann.. !


REFRAIN



COUPLET 3


( TYSME )
On jou dlo pé ké koulé an kaskad,
Nou sav i malad.
On jou nou tout ké pléré,
Pé ké rivé vwè zétwal kléré.
Ti moun pé ké konnèt ki koulè a syèl la,
Nou ké sonjé ki jan solèy la, té dous kon miyèl la…
I yenki fò !…Mè kon tout biten i pé mò.
Sa rèd, i bizwen on rimèd ki pé ké fèt san’w,
Enmé’y kon si i té manman’w.
Sa tèlman bèl désann la rivyè,
fè dlo la masé lespwi aw é kò aw,
Fèmé zyé a’w, fè yonn èvè’y,
Rété la ka médité, kouté’y ka palé,
(Vwayajé…) Pati o komansman,
Lè po té ko menm ni zayanm é kann,
Lè Gwada té ka sanm on gran zayann…
(Rèv an mwen…) Ritouné an lépok la sa,
Gravé si wòch sa ki ké fèt,
Pou tout pèp konnèt é ba’y on « maximum respect »…
A pa kon sa sa ka fèt !
Dlo a Gwadloup té bèl, jòdi yo touné’y an poubèl,
Plis zòdi, ki an lanmè ni sèl, respèkté natirèl.
Dépi nanni nannan, yo pa ka manjé nannan a koko ankò,
Yo préféré ay MacDo, ès ou dakò ?
Malanga Madè ba yo sé nouriti a vyé kò, ou sav sa !


REFRAIN x2